INTERNS TEAM

Lisa Castellano
MRCVS

Surgical Intern


Viktoryia Indzhova

MVDr MRCVS


Rhys Treharne

BVetMed MRCVS


Michal Zilincik

MVDr PhD MRCVS


Mario Cuomo

MRCVS


Diana Gander

MRCVS